Academia Cartea Cărților - Lecții biblice pentru școala duminicală

Cartea Cărților

Dacă ești învățător la școala duminicală sau lucrezi cu copiii în cadrul unor programe religioase, îți recomandăm lecțiile Academiei Cartea Cărților care îi vor face pe copii să vină cu drag la întâlniri fiindcă sunt dinamice și pline cu activități captivante! Academia Cartea Cărților - Programa pentru școală duminicală e un program de lecții biblice multimedia elementare pentru clasele 1-6, conceput pe module și care permite bisericilor să adapteze programa la nevoile lor individuale: școala duminicală, VBS, programe în timpul săptămânii sau evenimente speciale.

cc academia personaje player culori

 

Academia Cartea Cărților – puncte forte

 

 • Explică planul lui Dumnezeu pentru răscumpărare, de la Geneza la Apocalipsa
 • Flexibilitate – Programa poate fi folosită în cadrul școlilor duminicale, școlilor biblice de vacanță, în timpul săptămânii sau cu ocazia unor evenimente punctuale
 • Adaptabilitate - Învățătorul poate preda Biblia studenților fie folosind povestirile individuale, fie în ordinea lor cronologică, fie grupând lecțiile în jurul unei teme alese
 • Durată variabilă - Poți adapta activitățile unei lecții pentru a se potrivi duratei pe care o ai la dispoziție pentru a preda copiilor.
 • Activități - Permite combinarea activităților separate pentru grup mare și pentru grupuri mici într-o singură activitate pentru toți
 • Interactivitate - Clipurile video sunt produse pentru a încuraja interacțiunea copiilor, cu întrebări pentru un proces de învățare dinamică

 


cc academia memo student 320Cum sunt organizate materialele?

Există 13 module pentru un an, corespunzând celor 13 povestiri biblice. Fiecare modul conține 3 lecții în jurul unei povești biblice. În aceste 3 lecții, copiii urmăresc episodul corespunzător Cartea Cărților, videourile cu Contextul Biblic și Indicatoarele, învață cântece și participă în jocuri și activități creative - toate acestea crează o experiență imersivă care e biblică, distractivă și foarte vizuală. Copiii se bucură de un studiu aprofundat prin lecții în grup mare și mic, și prin discuții ulterioare cu părinții. Prin acest proces, copiii se adâncesc în Biblie, prind curaj prin memorarea Scripturii și aplică ceea ce învață în viața lor de zi cu zi. Structura acestei programe ajută bisericile să creeze un parteneriat cu familiile, lucrând împreună pentru a oferi îndrumarea spirituală și biblică necesară copiilor.

Modulele sunt tipărite pe 13 manuale diferite, iar videourile sunt disponibile pe USB, ca fișiere MP4, ce pot rula pe orice calculator. Lecțiile sunt disponibile și în format electronic pe USB (ca fișiere PDF). Manualele pot fi achiziționate în forma tipărită + USB, sau doar pe USB. În manuale, diferitele activități din programă sunt marcate cu culori distincte, pentru a ajuta învățătorul. Notă: Pentru programă, e necesară și cumpărarea episoadelor sezonului 1.

Alfa Omega TV


Lecții biblice bazate pe desenele Cartea Cărților

Episoadele din sezonul 1 stau la baza lecțiilor biblice pentru copiii din clasele 1-6. Lecțiile sunt concepute pe module și permit bisericilor să adapteze programa la nevoile lor individuale: școala duminicală, Școala biblică de vacanță, programe în timpul săptămânii sau evenimente speciale. Este o programă pentru un întreg an și oferă 40 de lecții (13 module, câte 3 lecții pe modul, și o lecție finală).

Lecțiile sunt concepute pentru grup mare și studiu în grupuri mici. Grupul mare reunește clasele 1-6, apoi acesta se împarte în grupuri mici, clasele 1-3 și 4-6.

Aceste lecții pot fi adaptate și pentru bisericile mici unde la școala duminicală este o singură grupă cu copiii de vârste diferite.

Ce este un modul?

Un modul este un set de trei lecții bazat pe o povestire biblică. Fiecare modul conține videouri și material de predare pentru trei lecții. În acest moment, există 13 module a câte 3 lecții fiecare, plus o lecție indepedentă ce prezintă Evanghelia pe înțelesul copiilor.

Lecția 1 identifică mesajul biblic din episod. Este introdusă Aplicația practică cu scopul de a-i ajuta pe copii să personalizeze și să includă principiile biblice în viața lor de zi cu zi. În această lecție, copiii urmăresc întreg episodul Cartea Cărților.

Lecția 2 se concentrează pe relevanța mesajului în trecut și prezent. Copiii urmăresc Povestirea biblică pe scurt și videoul despre Contextul biblic care explorează contextul arheologic, istoric și cultural al povestirii.

Lecția 3 scoate în evidență cum mesajul povestirii se încadrează în planul lui Dumnezeu de a-L trimite pe Fiul Său, Isus Hristos, să fie Mântuitorul nostru. Copiii urmăresc Povestirea biblică pe scurt și clipul Indicatoare care arată cum povestirea indică spre Isus și cum a împlinit El profețiile biblice.

Exemplu / Demo

Demo: descărcați apăsând pe imagine lecția 1 din manualul modulului “O aventură uriașă”

O aventura uriasa Lectia1 CarteaCartilor

Manualul pentru învățători e ușor de folosit, clar structurat și marcat cu culori pentru a ajuta învățătorul să predea eficient lecția biblică.

Demo: Urmăriți mai jos un extras din episodul „O aventură uriașă”

Fiecare modul presupune vizionarea unui episod întreg din seria de desene animate Cartea Cărților.

Demo: Urmăriți mai jos Contextul Biblic al povestirii prezentate în episodul “O aventură uriașă”

Video-urile Contextul Biblic ajută copiii să exploreze dovezile istorice și arheologice existente azi care susțin conceptele fiecărei lecții.

Demo: Urmăriți mai jos Indicatoarele care ne arată cum povestirea biblică cu David și Goliat indică spre Hristos

Video-urile Indicatoare arată modul în care Isus e prefigurat în Scripturi, întreaga Biblie vorbind despre venirea Lui în lume.


 

Structura lecțiilor Academiei CC - sezonul 1

40 de lecții (13 Module a 3  lecții fiecare + 1 Lecție bonus)

EPISOD/MODUL

 

LECȚIA 1

LECȚIA 2

LECȚIA 3

La început...

Adevăr biblic Îl voi onora pe Dumnezeu ca Creator și voi asculta de Cuvântul Său. Dumnezeu m-a creat să fac fapte bune. Dumnezeu are un plan pentru a mă aduce înapoi la El.
Verset „Toate aceste binecuvântări vor veni peste tine și vei avea parte de ele, dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeul tău.” Deuteronomul 28:2 (NTR) „Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.” Efeseni 2:10 „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” Geneza 3:15

Testul!

Adevăr biblic Voi asculta de Dumnezeu și mă voi încrede în promisiunile Lui. Voi asculta de Dumnezeu și atunci când îmi este greu. Dumnezeu mă iubește și S-a dat pe Sine pentru mine.
Verset „Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană. Voi face un legământ între Mine şi tine şi te voi înmulţi nespus de mult.”Geneza 17:1b-2 „Îngerul a zis:„Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.”Geneza 22:12 „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”Ioan 3:16

Iacov și Esau

Adevăr biblic Sunt copilul lui Dumnezeu și moștenesc toate binecuvântările Lui. Mă voi strădui să păstrez toate binecuvântările lui Dumnezeu. Voi ierta pe ceilalți așa cum Isus m-a iertat pe mine.
Verset „Esau a zis tatălui său:„N-ai decât această singură binecuvântare, tată? Binecuvântează-mă şi pe mine, tată!” Şi Esau a ridicat glasul şi a plâns.” Geneza 27:38 „Apoi a zis:„Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel; căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu oameni şi ai fost biruitor.” Geneza 32:28 „Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.” Efeseni 4:32

Lasă poporul Meu să plece

Adevăr biblic Dumnezeu vede, aude și mă înțelege. Dumnezeu va învinge slăbiciunea mea. Dumnezeu mă va răscumpăra.
Verset Domnul a zis:„Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile.”Exodul 3:7 „Moise a zis:„Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea uşoară…” Domnul i-a zis:„Cine a făcut gura omului? …Oare nu Eu, Domnul? Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta şi te voi învăţa ce vei avea de spus.”Exodul 4:10–12 „Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor şi vă voi scăpa cu braţ întins şi cu mari judecăţi.”Exodul 6:6b

Cele zece porunci

Adevăr biblic Îl voi iubi pe Dumnezeu. Îi voi iubi pe ceilalți. Voi asculta de poruncile lui Dumnezeu chiar și când lumea spune că nu trebuie.
Verset „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.”Deuteronomul 6:5 „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuți.”Leviticul 19:18b „Să iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblaţi în toate căile Lui, să ţineţi poruncile Lui, să vă alipiţi de El şi să-I slujiţi din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.” Iosua 22:5b

O aventură uriașă

Adevăr biblic Dumnezeu mă va ajuta când mă voi confrunta cu probleme uriașe. Pot părea mic, dar în ochii lui Dumnezeu pot face lucruri mari. Isus mă va călăuzi și mă va proteja.
Verset „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te! Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.”Iosua1:9b „Omul se uită la înfățișarea, pe când Domnul Se uită la inimă.”1 Samuel 16:7b (NTR) „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.”Ioan 10:27

Răcnetul leului

Adevăr biblic Dumnezeu răspunde rugăciunilor mele. Dumnezeu mă ajuta să susțin ce e corect. Dumnezeu mă salvează din necaz.
Verset „Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.” Ieremia 33:3 „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra.”Psalmul 37:5 „El izbăveşte şi mântuieşte, El face semne şi minuni în ceruri şi pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor!” Daniel 6:27

Primul Crăciun

Adevăr biblic Dumnezeu Își împlinește promisiunile și L-a trimis pe Fiul Său. Vreau ca Isus să fie Domnul vieții mele. Voi spune altora despre Isus, darul lui Dumnezeu.
Verset „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.”Mica 5:2 „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi:„Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” Isaia 9:6 „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” Ioan 1:12

Miracolele lui Isus

Adevăr biblic Cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Pot merge la Isus cu toate nevoile mele. Isus e Vindecătorul meu.
Verset „Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.”Faptele Apostolilor 10:38 „Dar lucrurile acestea au fost scrise pentruca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.”Ioan 20:31 „Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”Evrei 13:8

Cina cea de taină

Adevăr biblic Isus S-a smerit și S-a făcut slujitor. Voi fi smerit și respectuos cu ceilalți. Îl voi urma pe Isus slujindu-i pe alții cum a făcut El.
Verset „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat peSine însuşi şi a luat un chip de rob.”Filipeni 2:6–7a „Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi.”Filipeni 2:3 „Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi, ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu.”Efeseni 5:2

A înviat!

Adevăr biblic Isus mă iubește atât de mult, încât S-a jertfit și mi-a iertat păcatele. Isus a împlinit planul lui Dumnezeu de mântuire murind pe cruce. Voi sărbători învierea lui Isus și voi spune Vestea Bună altora.
Verset „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”Ioan 3:16 „Mi-au străpuns mâinile şi picioarele.”Psalmul 22:16b „Doresc să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui.”Filipeni 3:10a

Drumul spre Damasc

Adevăr biblic Indiferent de ceea ce am făcut, Dumnezeu mă poate mântui. Cu cât citesc mai mult Biblia, cu atât mai mult devin ca Isus. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu, iar El Se va descoperi pe Sine Însuși pentru mine.
Verset „O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu.”1 Timotei 1:15 „Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea minții voastre, ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită.”Romani 12:2 (NTR) „Cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” Ioan 14:21b

Apocalipsa: Bătălia finală!

Adevăr biblic Voi trăi știind că Isus va reveni. Îi voi ajuta pe ceilalți și le voi arăta dragostea lui Dumnezeu. Îi voi pregăti pe cei din jur pentru venirea Domnului.
Verset „Și au zis:„Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”Faptele Apostolilor 1:11 „El va şterge orice lacrimă din ochii lor.Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”Apocalipsa 21:4 „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.”Apocalipsa 22:12

 


Cum se desfășoară timpul în grup mare

Scopul principal al întâlnirii în grup mare este acela de:

 • A introduce principiul biblic (adevărul central), versetul și povestirea din Biblie
 • A viziona povestirea biblică, contextul biblic și indicatoarele
 • A vă închina și ruga împreună cu copiii

Manualul oferă intrucțiuni de desfășurare a acestui timp care durează în general 30 de minute.

Video Cartea Cărților

Fiecare modul conține trei lecții. Episodul Cartea Cărților stă la baza lecțiilor și este folosit în două moduri în timpul lecțiilor.

 • Întreg episodul este vizionat în prima lecție
 • Versiunea pe scurt este vizionată în lecțiile 2 și 3. Astfel, copiii care au lipsit la prima lecție pot afla despre povestirea biblică, iar copiii care au văzut întreg episodul își pot reîmprospăta memoria.

Aplicarea lecției biblice

Fiecare lecție prezintă o povestire biblică și un principiu biblic pe care copiii îl pot aplica în viața de zi cu zi.

 • La începutul episodului, personajele principale au o dilemă modernă care îi conduce în vremurile biblice.
 • După desfășurarea povestirii biblice, deznodământul are loc în vremurile noastre, iar în această parte personajele aplică ce au învățat în povestirea biblică.

Adaptabilitate

Aceste lecții sunt flexibile. Pentru a câștiga timp, puteți viziona doar povestirea biblică pe scurt (în loc de întreg episodul), alături de părțile de început (Dilemă) și sfârșit (Concluzie). Astfel, esența povestirii și a lecției este comunicată într-un timp mai scurt.

Contextul biblic

Fiindcă este necesar ca cei mici să conștientizeze că există dovezi istorice pentru povestirile biblice pe care le studiază, videoul din lecția 2, intitulat Contextul biblic introduce informații istorice, arheologice și biblice. Copiii învață că fiecare povestire pe care o studiază chiar a avut loc în istorie și că siturile arheologice și muzeele sunt pline de obiecte care susțin istorisirea Biblică.

Indicatoare spre Isus

Este la fel de important ca cei mici să învețe că, într-un fel sau altul, întreaga Biblie indică spre Isus . Videoul cu indicatoare este vizionat în Lecția 3 și explică cum povestirea biblică indică spre Isus și cum a împlinit El profețiile biblice prin viața, moartea și învierea Sa. Copiii învață cum fiecare istorisire biblică se încadrează în marele plan de răscumpărare a lui Dumnezeu.

Cântece

Poemul Mântuirii ajută la accentuarea faptului că fiecare povestire Biblică indică spre Isus

Două videouri pot fi folosite ca să le atragă atenția că începe lecția: Deschidere și Trailer.

Există și două cântece noi, produse de CBN, cu negative care pot fi învățate împreună cu copiii. Sunt incluse versiunile instrumentale ale acestor cântece, iar fișierele video cu melodia în original pot fi folosite ca referință.


Cum se desfășoară timpul în grup mic

Timpul în grup mic este destinat aprofundării mesajului prezentat în cadrul grupului mare.

Scopul grupului mic este acela de:

 • A aprofunda povestirea biblică prin diferite activități care vor recapitula mesajul și-l vor face relevant pentru copii
 • A învăța versetul printr-o activitate de memorare
 • A construi relații unii cu ceilalți și cu Dumnezeu

În timp ce timpul în grup mare are scopul de a prezenta povestirea biblică și arată cum Oana și Cristi aplică principiile biblice pe care le-au învățat, în grupul mic se fac activități care accentuează acele adevăruri și îi ajută pe copii să le aplice în viața lor de zi cu zi.

Manualele oferă intrucțiuni de desfășurare a acestui timp care durează în general 30 de minute, dar există și activități suplimentare prin care poate fi extins la 60 de minute.

Jocuri/Activități/Discuții

Aceste activități îi ajută pe copii să se conecteze cu lecția biblică și să o țină minte. Grupul mic începe cu un joc sau o altă activitate legată de subiectul lecției.

Lucru manual/Lecții cu obiect/Discuții

În această etapă, copiii procesează lecția biblică prin lucru manual, lecție cu obiect și o discuție interactivă despre cum să aplice mesajul biblic în viața lor de zi cu zi. Un element important este provocarea din fiecare modul. Copiii sunt provocați să aplice mesajul în diferite moduri specifice, aplicând lecția biblică în viața lor de zi cu zi pe parcursul studierii celor trei lecții, ajutându-i să construiască o solidă fundație spirituală care să dăinuie toată viața.

Rugăciune

Copiii învață să comunice cu Dumnezeu prin diferite tipuri de rugăciune.

Verset

Copiii memorează versetul printr-o activitate de grup.


Structura propusă pentru o lecție - grup mare

 • Deschidere (video cu muzică; copiii se împart în grupe mici)
 • Grup mic (clasele 1-3) /  Grup mic (clasele 4-6)
 • Materiale specifice vârstei
 • Joc: O activitate distractivă prin care pot recapitula și evalua ce au învățat la timpul în grup mare
 • Interacțiune: Interacțiune cu mesajul lecției printr-o activitate dinamică
 • Verset: Memorarea versetului printr-o activitate de grup
 • Rugăciune: Comunicare cu Dumnezeu prin diferite tipuri de rugăciune
 • Temă de casă
 • Resurse pentru familii pentru a aprofunda mesajul acasă: materiale pe care copiii le iau acasă, precum și resurse interactive online ca supliment la ce s-a învățat la studiu biblic. www.carteacartilor.tv/descopera, www.carteacartilor.tv/jocuri
 • Pentru o consolidare și mai puternică a studiului biblic, episoadele Cartea Cărților pot fi urmărite de către copii acasă! Ele pot fi achiziționate pe DVD de pe www.alfaomega.tv/librarie, iar unele sunt disponibile gratuit pe site-ul www.carteacartilor.tv/episoade .

 

 


Viitorul proiectului

În prezent, există doar 13 module care au 3 lecții fiecare - corespunzătoare sezonului 1 al seriei Cartea Cărților. Sunt deja în pregătire și lecțiile corespunzătoare sezonului 2, estimăm că ele vor fi gata în primăvara-vara anului 2020. Vor urma apoi și lecțiile corespunzătoare sezonului 3 și 4. La final, Academia Cartea Cărților va conține 52 de module cu câte 3 lecții fiecare.

Pentru cei ce gândesc lucrurile în perspectivă, puteți fi siguri că Academia CC este o soluție care vă poate susține activitatea cu copiii pe termen lung, mergând chiar până la câțiva ani de zile, în funcție de cum veți decide să o folosiți.

Academia CC va fi disponibilă și online în viitorul apropiat, începând cu sezonul 1 deja existent în format USB+print. Orice biserică românească sau organizație, din orice țară s-ar afla, va putea în curând să acceseze lecțiile Cartea Cărților.Un scurt reportaj despre Academia Cartea Cărților


logo cbn    logo alfa omega tv   logo westfield orizontal
Cartea Cărților este un proiect realizat de CBN si dezvoltat de Alfa Omega TV în România din 2016.
Lecțiile pentru școală duminicală au fost traduse, adaptate și realizate cu sprijinul companiei  Westfield.

22257 accesări
sidebar tvlive
sidebar facebook
sidebar revista
App mobila

Alte informații

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

Aplicația mobilă AO

badge google play badge appstore

 Alfa Omega TV - E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Tel.:+40 256 284913 | Fax:+40 256 284912

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.